งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖
8 - 18 ธันวาคม 2566
ต้อนรับทุกท่านเดินทางสู่ดินแดนกาชาดออนไลน์ ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบงานกาชาด 100 ปี
บน Platform แห่งการแบ่งปัน ที่จะพาผู้ชมไปเพลิดเพลิน กับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ต้อนรับทุกท่านเดินทางสู่ดินแดนกาชาดออนไลน์
ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบงานกาชาด 100 ปี
บน Platform แห่งการแบ่งปัน ที่จะพาผู้ชมไปเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
Loading...
ค้นหาสลาก
ซื้อสลากกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖
ค้นหาเลขสลากกาชาด
ล้างค่า
สมาคมที่เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖
organization-01.png มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์
organization-02.png สมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย
organization-03.png สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
organization-04.png สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ยอดบริจาคทั้งหมด
คลิกเพื่อเลือกบริจาคตามภารกิจของสภากาชาดไทย
งานกาชาดออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๖
พบกับแผนที่กาชาดออนไลน์ทั้ง 6 พื้นที่ ทั้ง สนามหลวง พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา
สวนอัมพร สวนลุมพินี รวมทั้งพื้นที่กาชาดออนไลน์ ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุก ไม่ว่าคุณจะเป็น นักเล่น
นักลุ้น นัก(ทำ)บุญ หรือนักชอป ก็ครบจบที่กาชาดออนไลน์ ที่นี่ที่เดียว
พบกับแผนที่กาชาดออนไลน์ทั้ง 6 พื้นที่ ทั้ง สนามหลวง
พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา สวนอัมพร สวนลุมพินี
รวมทั้งพื้นที่กาชาดออนไลน์ ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุก ไม่ว่าคุณจะเป็น
นักเล่น นักลุ้น นัก(ทำ)บุญ หรือนักชอป ก็ครบจบที่กาชาดออนไลน์
ที่นี่ที่เดียว